Szkoła

Mikolaj KopernikSzkoła Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Memphis prowadzi zajęcia w soboty w Bert Ferguson Community Center, 8457 Trinity Road, Cordova, TN 38018.

Patron Szkoły Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu. Edukację rozpoczął w szkole miejskiej, a w wieku 18 lat rozpoczął studia we Wszechnicy Kakowskiej (dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński). W czasie czterech lat spędzonych na krakowskiej uczelni zetknął się z wieloma dyscyplinami nauki wykładanymi przez wybitnych uczonych i uczył sie języków obcych. Zdobycie wiedzy z zakresu astronomii w znaczny sposób wpłynęło na jego życie.

Po ukończeniu studiów w 1495 roku objął godność kanonika kapituły w katedrze we Fromborku. Rok pózniej wyruszył do Włoch, gdzie rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Bolonii. Jednocześnie przeprowadził tam pierwsze samodzielne obserwacje astronomiczne. Dzięki znajomości greki mógl korzystać z oryginalnych tekstów starożytnych uczonych z zakresu astronomii. W 1500 roku pojechał do Rzymu, gdzie kontynuował obserwacje nieba, a także praktykował prawo kościelne przy kurii papieskiej. Po krótkim powrocie do Fromborka wybrał sie znów do Włoch, aby w Padwie rozpocząć studia medyczne. Doskonalił tam również swą astronomiczną wiedzę i język grecki. Jego wszechstronne zainteresowania zostały ukoronowane zaszczytem otrzymania doktoratu z prawa kanonicznego w Ferrarze w 1503 roku. Po powrocie do Fromborka, oprócz kariery kościelno-politycznej (był doradcą króla w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym), prowadził obserwacje astronomiczne na jednej z wież fromborskiej warowni. Swoje wielkie odkrycie o heliocentrycznej budowie świata opisał w dziele p.t. „O obrotach Sfer Niebieskich”, opublikowanym na krótko przed śmiercią w 1543 roku.

Na cokole pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu widnieje napis: „poruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebiosa”. Jest on jednym z najwybitniejszych naukowców w dziejach ludzkości.

SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA

Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika w Memphis rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2006. Jak to bywa z każdą nową inicjatywą nie było wiadomo, czy sprawdzi się pomysł powstania szkoły. Pomógł optymizm, entuzjazm i energia grupy nauczycieli, którzy podjęli się ofiarować swoją pracę, prywatny czas i talent na początek grupie 21 studentów. Utworzono trzy klasy w zależności od wieku: grupę przedszkolną, grupę uczniów od 8 do 13 lat i grupę dorosłych.  Dzięki informacjom zawartym w czasopiśmie specjalistycznym "Głos Nauczyciela", wydawanym w Chicago, nawiązano kontakty z osobami pracującymi w szkolnictwie polonijnym i skorzystano z cennych wskazówek i porad w tworzeniu Szkoły.

Zajęcia w szkole rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w maju, kiedy równocześnie obchodzony jest Dzień Matki i Ojca, a także rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone jest imprezą "Pożegnanie lata".

Podstawowym założeniem działalności Szkoły było przekonanie uczniów, że szkołę daje się lubić i że warto uczyć się języka polskiego. Dołożono wszelkich starań, żeby zajęcia były nauczające, ale i pełne wigoru, ciekawe i barwne. W celu szerzenia tradycji i kultury polskiej w ciągu roku szkolnego podkreślane są święta zarówno o charakterze narodowym jak i religijnym. Wigilię Bożego Narodzenia uświetniają uczniowie przedstawieniami, a nauka okolicznościowych wierszy i piosenek rozszerza słownictwo. Wielkanoc to dekorowanie jajek, poznawanie symbolicznych potraw i obrzędów. Życzenia po polsku pisane na okoliczność Dnia Matki, Dnia Ojca, Walentynki i innych sprawiają adresatom przyjemność i robią wrażenie. Nasza dumę narodową stanowią wielcy, znani Polacy, których osiągnięcia poznają uczniowie na lekcjach. Poczet królów polskich jest jak ciekawa bajka, której chce się słuchać. O Polsce leżącej w sercu Europy z wybrzeżem Bałtyku, Wisłą, jeziorami, lasami, górami, Warszawą, starym Krakowem i innymi pięknymi zakątkami pamięta się z sentymentem i chętnie pogłębia swoją geograficzną wiedzę.

W lutym 2008 powstała kolejna grupa przedszkolna. Poprzez gry i zabawy maluchy poznają język polski, żeby umieć opowiedzieć o sobie babciom, dziadkom i innym krewnym w Polsce, jak również prześcignąć swoich amerykańskich rówieśników znajomością drugiego języka. Swoimi doświadczeniami dzielimy się ze szkołami w innych ośrodkach polonijnych, n.p. w Columbus, Ohio i Pigeon Forge, Tennessee.

Poprzez utworzenie Szkoły Kultury i Języka Polskiego wyprzedziliśmy apel Przewodniczącego Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, którego fragmenty przytaczamy poniżej.

Polska Szkoła zapleczem Polonii

Ameryka daje szansę awansu wszystkim obywatelom. Jednak droga do indywidualnego celu prowadzi przez solidną wiedzę. (...)

Od 150 lat polskie szkoły w USA – a jest ich obecnie 158 w 27 stanach – spevniają oczekiwania zarówno rodziców, jak i polonijnych środowisk. Nauczyciele nie tylko uzupełniają czy wręcz korygują historyczne wiadomości uczniów, jakie wynoszą oni ze szkół publicznych, ale też zachęcają do aktywnej postawy w obronie naszego narodowego dziedzictwa. Polonijne szkoły dokształcające stanowią więc silne i ważne zaplecze dla całej Polonii. (...)

Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej apeluje więc do rodziców o masowe zapisywanie swych dzieci do polonijnych szkół. Gdziekolwiek istnieje polskie środowisko – powinna też istnieć polska szkoła. Jeśli jej jeszcze nie ma – załóżmy ją dla dobra naszej rodziny i Polonii.


Dr Edward Osysko
Przewodniczący Komisji Oświatowej KPA

 

Free business joomla templates