Nasza historia

Len Jankowski Organizacja Polish-American Society została założona w roku 1978 przez grupę Amerykanów polskiego pochodzenia z inicjatywy Lena Jankowskiego. 

 

Len Jankowski, założyciel organizacji i jej pierwszy prezes w swoim studio radiowym

 

W Zarządach oryginalnego PAS działali Len Jankowski (założyciel organizacji i jej pierwszy prezes), Frank Duma, Stan Miekicki, Stan Schulz, Walt Podgorski, John Zdancewicz, Peg Kopacz, Ron Kopacz, Al Dabrowski, Danuta Clark, Ellen Hildebrandt, Eva Eldred, Jerry Goral. Polish-American Society zawiesiło swoją dzialalność w roku 2002 ze względu na podeszły wiek członków.

Mamy w naszym archiwum dokumenty, zdjęcia, biuletyny oraz artykuły ilustrujące dzialalność Polish-American Society na przestrzeni lat. Zamieszczamy je poniżej. 

Len Jankowski według opisu żony, Madaleine
Artykul z lutego 1982
Msza - luty 1982
Biuletyn - styczeń 1982
Biuletyn - kwiecień 1983
Biuletyn - kwiecień 1984 i 1986
Biuletyn z roku 1989
Wystawa - polskie dziedzictwo
Dokumenty archiwalne
Dokumenty archiwalne - cd

W roku 2002 organizacja została reaktywowana przez następne pokolenie polskich imigrantów pragnących kultywować polską kulturę i tradycje. Poniżej publikujemy skład kolejnych Zarządów: 

Zarządy Polish-American Society od roku 2008

2008-2009

Jacek Dutkiewicz, Prezes
Grazyna Mustwillo, Sekretarz
Zbigniew Stroiński, Skarbnik
Edward Kozłowski, Koordynator d/s Imprez Kulturalnych
Anna Wozniak / Anna Kaziow, Koordynator d/s Promocji i Kontaktów

2010-2011

Jacek Dutkiewicz, Prezes
Grazyna Mustwillo, Sekretarz
Mark Scarbecz, Skarbnik
Witold Kaziow, Koordynator d/s Imprez Kulturalnych
Zbigniew Stroiński, Koordynator d/s Promocji i Kontaktów

2012-2013

Jacek Dutkiewicz, Prezes
Ryszard Bute, Z-ca Prezesa
Grazyna Mustwillo, Sekretarz
Zbigniew Stroinski, Skarbnik
Witold Kaziow, Koordynator d/s Imprez Kulturalnych

 2014-2015

Jacek Dutkiewicz, Prezes
Edward Nowakowski, Z-ca Prezesa - 10/2013 do 10/2014
Witold Kaziow, Z-ca Prezesa - od 10/2014
Ludmiła Mitchell, Sekretarz
Zbigniew Stroiński, Skarbnik
Agnieszka Przetak, Koordynator d/s Imprez Kulturalnych

2016-2017

Jacek Dutkiewicz, Prezes
Paweł Jankowski, Z-ca Prezesa
Ludmiła Mitchell, Sekretarz
Zbigniew Stroiński, Skarbnik
Tomasz Mustwillo, Koordynator d/s Imprez Kulturalnych

 

Free business joomla templates