O Nas

Zadaniem Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego jest umacnianie więzi, solidarności, wzajemnego poparcia i pomocy wśród społeczności polonijnej, kultywowanie polskich tradycji, kultury i języka oraz promowanie rodzimych wartości w środowisku amerykańskim.

Cele Stowarzyszenia:

  • Kultywowanie i pielęgnowanie polskiej tradycji oraz kultury i języka
    polskiego wśród Członków Stowarzyszenia
  • Pielęgnowanie i troska o rozwój języka polskiego w środowisku młodego i starszego pokolenia
  • Popularyzowanie polskiej kultury i tradycji w środowisku amerykańskim
  • Organizowanie tradycyjnych spotkań i imprez świątecznych i okolicznościowych
  • Pomoc dla osób należących do społeczności polonijnej
  • Współpraca z innymi organizacjami polonijnymi w zakresie wyżej wymienionych celów


Zarząd organizacji:

Jacek Dutkiewicz – Przewodniczący
Paweł Jankowski – Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Stroiński – Skarbnik
Magdalena Mazur – Sekretarz
Tyrel McMahan – Koordynator d/s Imprez Kulturalnych

Statut PAS

 

Adres organizacji:

Polish-American Society
P.O. Box 770927
Memphis, TN 38177-0927

 

Free business joomla templates