Nasza misja

Misją Polish-American Society jest umacnianie więzi, solidarności, wzajemnego poparcia i pomocy wśród społeczności polonijnej, kultywowanie polskich tradycji, kultury i języka oraz promowanie rodzimych wartości w środowisku amerykańskim.

Klub Brydżowy PAS

Spotkania Klubu Brydżowego PAS odbywają się raz w miesiącu, w soboty.  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Grazyną Mustwillo. Prosimy sprawdzic w naszym kalendarzu na kiedy jest planowane następne spotkanie klubu.

Wiadomosci

Najnowsze wydania

 

Free business joomla templates