Nasza misja

Misją Polish-American Society jest umacnianie więzi, solidarności, wzajemnego poparcia i pomocy wśród społeczności polonijnej, kultywowanie polskich tradycji, kultury i języka oraz promowanie rodzimych wartości w środowisku amerykańskim.

Festiwal Memphis w Polsce - 12 - 18 czerwca

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Na pewno macie wszyscy wciąż w pamięci ubiegłoroczny Festiwal „Memphis in May”, którego przewodnim tematem była Polska. Być może pamiętacie Państwo, że zrodził się wtedy także pomysł zorganizowania imprezy na temat  Memphis w Polsce.  Pierwszy wspomniał o tym publicznie Ambasador Ryszard Schnepf, który był gościem honorowym MIM-u.  Polish-American Society i Ambasada RP stały się wtedy głównymi koordynatorami powstałego projektu.

Celem naszej idei jest nie tylko rewanż za uhonorowanie przez Memphis Polski i Polaków, poprzez zaprezentowanie polskiej publiczności historii tego miasta i jego dorobku muzycznego, lecz przede wszystkim dalsze zacieśnienie więzów między Polską i Ameryką na niwie wspólnych zamiłowań  kulturalnych i w zakresie podobnych celów realizowanych w najnowszej historii obydwu narodów. Chcielibyśmy też, żeby Amerykanie, którzy przybędą do Polski będą mogli docenić pozytywne zmiany, jakie się tam dokonały po upadku komunizmu ćwierć wieku temu. 

Wydawać by się mogło, że od maja ubiegłego roku nic się nie działo wokół naszego projektu. Nic podobnego! Wiele ważnych spraw się wydarzyło, o których warto teraz napisać. Po pierwsze, wiemy już, że Sopot i Gdańsk są miastami, w których odbędzie się festiwal.  Mamy pełne poparcie władz Sopotu i osobiste zaangażowanie ze strony wiceprezydent Joanny Cichockiej-Guli i sztabu, który zgromadziła.  Zarezerwowano już nawet sławną Operę Leśną na sobotę, 17 czerwca 2017 roku. W muzeum sopockim będzie zorganizowana wystawa fotograficzna dokumentująca dorobek muzyczny Memphis. Planowane są też muzyczne warsztaty muzyczne, które poprowadzą wykładowcy Stax Academy.

Memphis Convention and Visitors Bureau, w szczególności CEO tej instytucji, Kevin Kane, podjął się koordynacji strony muzycznej festiwalu z udziałem znanych memfiańskich artystów, jak również zobowiązał się w znaczący sposób wesprzeć finansowo tę inicjatywę. Mamy również zapewnienie, że w koncercie w Operze Leśnej uczestniczyć będą także trzy zespoły polskie, które w ostatnich latach występowały przy różnych okazjach w Memphis. Są to: Myslovitz, Nocna Zmiana Bluesa i Boogie-Boys. Spodziewamy się obecności jednej z polskich stacji telewizyjnej na imprezie.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku wyraziło żywe zainteresowanie zorganizowaniem, wspólnie z National Civil Rights Museum, wystawy na temat historii walki o prawa obywatelskie.  Warto zaznaczyć, że, poza MCVB i NCRM, naszą inicjatywę poparło w Memphis także szereg innych organizacji kulturalno-oświatowych (n.p. Memphis in May, Central Library, The Blues Foundation, Stax Museum) jak również Greater Memphis Chamber of Commerce.  Razem z władzami Sopotu zwróciliśmy się również do Ambasady USA w Polsce o poparcie naszego wspólnego projektu i o pomoc finansową.

Mamy nadzieję, że znajdą się i inne polskie i amerykańskie instytucje, które staną się sponsorami naszej idei. Termin Festiwalu wyznaczony jest na czerwiec 2017.  Chcielibyśmy spotkać się w tym czasie Trójmieście razem w jak największej grupie reprezentującej naszą polsko-amerykańską społeczność. Prosimy o zgłoszenia.  W przypadku odpowiednio dużej grupy możemy się postarać o zniżki kosztów podróży i zakwaterowania w Sopocie.   Będziemy wdzięczni za Wasze komentarze, pytania i własne pomysły, może także za wsparcie finansowe dla przedstawionego przedsięwzięcia.   Prosimy o kontakt emailowy do Jacka Dutkiewicza, do Pawła Jankowskiego lub do Tomka Mustwillo.

 Jacek Dutkiewicz, President

Wiadomosci

Najnowsze wydania

 

Free business joomla templates